logo

Projekt eduroam spojuje jednotlivé univerzitní sítě a umožňuje jeho účastníkům připojit se k bezdrátové síti po celé Evropě. Síť eduroam poskytuje uživatelům možnost vyuľívat připojení k internetu (popř. další služby) v rámci všech organizací účastnících se projektu eduroam. Projekt eduroam je v České Republice rozvíjen pod záštitou sdružení CESNET. Na stránkách http://www.eduroam.cz naleznete informace týkající se projektu a seznam připojených organizací.

Přehled o všech jednotlivých zemích a institucí, které se účastní projektu eduroam a jejichž připojení k internetu může náš uživatel využívat, získáte na mezinárodních stránkách projektu.

Projekt eduroam, mimo mobility uživatelů, poskytuje i vysokou míru zabezpečení, kde autentizace uživatelů je postavena na standardu 802.1x a veškerá data jsou přenášena šifrovaně.

Doporučujeme přečíst si oficiální pravidla pro používání eduroam romamingu.